Privacybeleid

De toegang tot en het gebruik van de site Cottage du Coticule (www.giteducoticule.be) zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en aan de geldende wetgeving.

Door deze site te bezoeken, erkent u dat u deze mededeling hebt gelezen en gaat u zonder beperking akkoord met het volgende: De huidige site is die van Colette Lemaire, gite du Coticule, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Petit-Sart, 36 - B-4990 Lierneux. Haar algemene telefoonnummer is 080 41 84 36.

De informatie op de site is officieel. Hun reikwijdte is echter slechts informatief, alleen de bijbehorende schriftelijke documenten hebben een wettelijke of reglementaire waarde. Hoewel Gîte du Coticule ernaar streeft om informatie te verstrekken die naar haar mening actueel en accuraat is, kan zij niet garanderen dat de site uitputtend is en dat alle verstrekte informatie volledig is. Gîte du Coticule kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op deze site of voor het ontbreken van specifieke informatie. Niets op deze site kan worden opgevat als een aanbod om producten of diensten te kopen of te verkopen, noch, in het algemeen, als een contract, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien er links worden gemaakt met andere sites, kan Gîte du Coticule niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Door de toegang tot deze Gîte du Coticule site: U gaat akkoord met de Belgische wet op het auteursrecht en aanverwante rechten en meer in het algemeen met de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten;

U stemt ermee in de gegevens die door het intellectueel eigendomsrecht worden beschermd niet geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verkopen, te verspreiden, uit te geven, te publiceren en te communiceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht dat aan de gereproduceerde gegevens is verbonden;

U onthoudt zich ook van het invoeren van gegevens die de inhoud of het uiterlijk van de daarin opgenomen gegevens op welke manier dan ook zouden kunnen wijzigen;

U gaat ermee akkoord de gegevens of werken die erin zijn opgenomen niet te downloaden, behalve in het kader van een kopie die bestemd is voor strikt priveranderen en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat u geen wijzigingen aanbrengt en dat u de bronnen aanhaalt.

Elke wijziging of elk gebruik voor een ander doel dan bedoeld in het vorige lid vormt een inbreuk op het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

© 2020 Le Cottage du Coticule. Alle rechten voorbehouden. PrivacybeleidAangedreven door Tumerelle Nicolas